Mihai Daniel Frumuselu 


Född den 25 augusti 1967 i Bukarest, Rumänien

Doktor i engelsk lingvistik från Örebro universitet

Lingvist, datalingvist, programmerare

Forskningsområden:
datalingvistik, diskursanalys, argumentation, logik i lingvistik, multimodalitet, pragmatik, semantik, retorikFORSKNING

Konferensdeltagande

3-4 oktober 2019 1st International Conference on Research of Integration, Migration and Digitalization in Europe, vid Örebro universitet. Egen plenarpresentation: Bitwise learning: Using computer programming in English language teaching at undergraduate level.
15-17 maj 2008 Internationell konferens om dialoganalysis och argumentation, vid Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. Egen presentation: Pârvulescu vs. Ceausescu and all vs. Pârvulescu — argumentative schemas in a unique event in a communist dictatorship.
9-13 juli 2007 Den 10:e internationella konferensen om pragmatik IPrA 2007, vid Göteborgs universitet. Egen presentation: Pseudo-parliamentary debate in a communist dictatorship: dissenter Pârvulescu vs. dictator Ceausescu. A pragmatic and multimodal approach.
27-30 juni 2006 Den 6:e internationella konferensen om argumentation ISSA 2006, vid Universitetet i Amsterdam. Egen presentation: Argumentative values of concession in English.
25-27 maj 2006 Den 3:e internationella konferensen om multimodalitet TiCoM, vid Universitetet i Pavia, Italien. Egen presentation: A multimodal approach on concession in the British Parliament debates.
2-3 december 2005 NIC (Nordic Network for Intercultural Communication) 12:e konferens, vid Tammerfors/Tampere universitet, Finland. Egen presentation: English words in the Romanian media today: from conscious to unconscious use.
10-15 juli 2005 Den 9:e internationella konferensen om pragmatik IPrA 2005 i Riva del Garda, Italien. Egen presentation: Defining concession.
20-22 november 2003 NIC (Nordic Network for Intercultural Communication) 10:e konferens, vid Göteborgs Universitet. Egen presentation: Dor and omenie: more than yearning and humaneness. Two Romanian key-words.
6-7 november 2003 ASLA (Association Suédoise de Linguistique Appliquée) konferens Språk, kultur, retorik vid Örebro universitet. Egen presentation: Concession in the Iraqi weapon debate in the British House of Commons: A pragmatic and rhetorical approach.
29 sept -
3 okt 2002
International Conference on Language and Manipulation in the Totalitarian Societies of the 20th Century, organiserad av Universitetet i Lugano och Universitetet i Geneva, i Ascona (Schweiz). Egen presentation: Argumentation and manipulation in communist Romania.
24-28 juni 2002 The 5th Conference of the International Society for the Study of Argumentation (ISSA 2002), organiserad av Universitetet i Amsterdam, i Amsterdam, Holland.

Doktorandkurser
5-6 juni 2008 Know Your Place: Interdisciplinary Approaches to Discourses in Places, Spaces and On-the-Move - The third workshop of the PlaceMe network, i Oulu (Uleåborg), Finland
20-23 maj 2008 Doktorandsseminar: The Challenge of Multimodality for Corpus Linguistics, vid Syddansk Universitet, Odense, Danmark
12-13 november 2007 Analysing Embodied and Object-Focused Interaction - The third workshop of the PlaceMe network, vid Tartu universitet, i Tartu (Dorpat), Estland
februari-april 2006 English syntax and argumentation, vid Göteborgs universitet (Prof. Gunnar Bergh, Mittuniversitet)
4-8 december 2005 The Semiotics of Internet Communication: Approaches to text, genre, and multimodality in the IT age, vid Høgskolen i Agder, Kristiansand, Norge (Prof. Paul Thibault, Høgskolen i Agder, Anthony Baldry, Università di Pavia, Italien, och Martin Engebretsen, Høgskolen i Agder)
17-21 maj 2004 Critical Discourse Analysis, vid Lancaster University, England (Prof. Greg Myers, Lancaster University)
22-26 mars 2004 Argumentation: Dialectical and Rhetorical Analysis and Evaluation of Argumentative Discourse (Prof. Frans H. van Eemeren, Dr. Peter Houtlosser, Dr. Maria Agnès van Rees, Universiteit van Amsterdam) organiserad av Örebro universitet, i Stockholm
10-14 november 2003 Functional Discourse Grammar (Prof. Lachlan Mackenzie, Vrije Universiteit Amsterdam), organiserad av Örebro universitet, i Stockholm
sept. 2003 - jan. 2004 Rhetoric: Theory and Practice (Prof. Cornelia Ilie and Prof. Scott Cawelti, University of Northern Iowa), organiserad av Örebro universitet, i Stockholm
22-30 maj 2003 Pragmatics: Ethnopragmatics, Pragma-rhetoric and Current Issues in Pragmatics (Prof. Cornelia Ilie, Prof. Emeritus Jacob Mey, University of Southern Denmark, Odense and Austin University, Texas and Prof. Cliff Goddard, University of New England, Australia), organiserad av Örebro universitet
februari - juni 2003 Semantics (Prof. Cornelia Ilie), organiserad av Örebro universitet
sept. 2002 - jan. 2003 Vetenskapsteori (Dr. Ulrik Kihlbom, Mattias Högström), organiserad av Örebro universitet
sept. 2002 - jan. 2003 Academic Writing (Prof. Cornelia Ilie)
augusti 2002 Predoktoral kurs i korpuslingvistik vid Gouml;teborgs universitet (Prof. Jens Allwood)

Övriga akademiska meriter
since 2017 Peer reviewer för Journal of Language and Politics
sedan 2012 Peer reviewer för Informal Logic
sedan 2007 Peer reviewer för Journal of Pragmatics

Forskningsarbete
juni 2016 Doktorsavhandling:
On Linguistic and Discursive Constructions of Concession and Adversativity: Towards a Multilevel Analysis of English in the UK Parliament
.
maj 2004 Observering av de debatter som pågick i Det brittiska parlamentet, London

Öppna föreläsningar
9 februari 2019 “It would be nice to have it, but it is not on the menu”. Elegans och ironi i det brittiska parlamentet - konferens hållen vid Örebro Universitet
27 Oktober 2004 Rumänien och rumänerna - föreläsning given vid Botkyrka Folkhögskola (Stockholm)

Publicerade böcker
Ghid de conversaţie român-suedez
Rumänsk-svensk parlör (Polirom Förlag, Iaşi, Rumänien, 2001, ISBN 973-683-776-9); ompublicerad år 2002 (ISBN 973-681-191-3) och 2007 (ISBN 978-973-46-0621-4)
Välkommen! Manual de conversaţie în limba suedeză
Den första läroboken i svenska för rumänsktalare (Polirom Förlag, Iaşi, Rumänien, 2002, ISBN 973-681-141-7)

Publicerade artiklar
2023 Petitions to the British Parliament: Linguistic Features Related to Toulmin’s Argument Model. Argumentum. Journal of the Seminar of Discursive Logic, Argumentation Theory and Rhetoric 21 (2): 51-86, 2023.
2010 (utkommande) Linguistic and argumentative typologies of concession. An integrative approach. I: Argumentation - An International Journal on Reasoning. Amsterdam: John Benjamins.
2009 English words in the Romanian language today: from conscious to unconscious use. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Vol. 1 (50) - 2008 Series IV, 61-70. Brasov: Editura Universitatii din Brasov.
2009 A Romanian key-word: dor. I: Chruszczewski, Piotr. Jezyk a Komunikacja, Wroclaw: University of Wroclaw.
2009 Pârvulescu vs. Ceauşescu and all vs. Pârvulescu - argument and pseudo-argument in a unique event in a communist dictatorship. I: Proceedings of the 12th Conference of the International Association for Dialogue Analysis. Milano: Università Cattolica del Sacro Cuore.
2009 A quasi-parliamentary debate in a communist dictatorship: dissenter Pârvulescu vs. dictator Ceausescu. A pragmatic and multimodal approach. Journal of Pragmatics 42(4): 924-942.
2009 (utkommande) A multimodal approach to concession in the British Parliament debates. I: Baldry, Anthony Montagna, Elena (eds.). Interdisciplinary Perspectives on Multimodality: Theory and practice. Proceedings of the Third International Conference on Multimodality. Campobasso: Palladino.
2007 Linguistic and argumentative typologies of concession. An integrating approach. I: Proceedings of the ISSA 2006 International Conference on Argumentation, Amsterdam, The Netherlands. Amsterdam: John Benjamins.

UTBILDNING
mars-maj 2011 Kurs i C# programmering vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholm (7,5 poäng)
september-november 2010 Kurs i C programmering vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholm (7,5 poäng)
september-oktober 2010 Kurs i Java programmering II (avancerad) vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholm (7,5 poäng)
sedan september 2008 Studerande i latin vid Stockholms universitet, Institutionen för klassiska språk.

Kurser:
   Latinsk grammatik och retorik
   Rhetorica ad Herennium
   Cicero: Oratio prima in Catilinam
   Caesar: De bello Gallico
   Ovidius: Metamorphosae, Ars amandi
   Catullus: Carmina docta, Nugae
   Cicero: Pro Caelio
   Vergilius: Aeneis
   Horatius: Carmina
   Sallustius: Bellum Catilinae
   Tacitus: Annales
   Medeltidlatin
   The Classical World
   Cicero: Pro Licinio Murena
   Caesar: De bello civili
   Augustinus: Confessiones
   Augustinus: De Civitate Dei
   Carmina burana

Egna läsningar:
   Flavius Eutropius: Breviarius historiae Romanae
   Anonymi Belae Regis Notarii: Gesta Hungarorum
sedan september 2002 Doktorand i engelsk lingvistik på Örebro universitet, Humanistiska institutionen
augusti 2002 Predoktoral kurs i korpuslingvistik vid Göteborgs universitet (5 poäng)
sept. - dec. 2001 Påbyggnadskurser på Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik (Språkteknologiska programmet) och Institutionen för nordiska språk (stipendium tilldelat av Det rumänska utbildningsministeriet): Grundläggande databehandling (5p.), Formell syntax (5p.), Grammatik för språkteknologer (5p.), Introduktion till språkteknologi (5p.), Text och tal (5.p)
sept. - dec. 1998 Påbyggnadskurser på Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk (stipendium tilldelat av Svenska institutet): Svenska för utländska studerande (20p.), Svenskans struktur (5p.), Danska 2 (5p.)
juli 1997 Sommarkurser i danska vid Nørgaards Högskola i Bjerringbro, Danmark
1995-1998 Svenska som tillvalskurs på Universitetet i Bukarest, Fakultet för främmande språk och litteratur (2 timmar i veckan med högskolelektorer från Svenska institutet)
1995-1996 Universitetet i Bukarest, Fakultet för främmande språk och litteratur, ett påbyggnadsår, avslutet i juni 1996 med fil.mag. (M.A.) i Litteratur av engelskt uttryck
1991-1995 Universitetet i Bukarest, Fakultet för främmande språk och litteratur, avslutad i juni 1995 med fil.kand. (B.A.) i engelska/amerikanska och kinesiska studier
1988-1990 Två års studier på Tekniska högskolan i Bukarest, Datavetenskapliga institutionen (avbrutet)
Grund- och gymnasieskola i Bukarest, Rumänien

ARBETSERFARENHET
2010 Testar Microsoft datalingvistiska program inom ett projekt driven av Lionbridge på Microsofts begäran.
2009-2010 Datalingvist vid XnX Data AB, Stockholm
1996-2002 Biträdande lärare i engelska på Universitetet i Bukarest och Bukarests Lantbruksuniversitet
1992-1996 Deltidsarbete på Radio Romania Internationells engelska och tyska avdelningar (översättare, hallåman, journalist)

SPRÅKKUNSKAPER
Rumänska (modersmål), engelska, svenska (långt avancerad), franska, tyska, danska (avancerad), italienska, latin, nederländska (mellan nivå), japanska, kinesiska, finska (nybörjare)

PROGRAMMERINGSKUNSKAPER
Programmeringsspråk:
C/C++, Java, C#, Pascal, JavaScript, inklusive DOM och jQuery, PHP, Perl, Linux Shellscript, Prolog
Jag har skrivit fyra program i C och JavaScript för att markera den lingvistiska korpus som jag använde i min doktorsavhandling.

Under HT 2010 studerade jag programmering i Java II (avancerad nivå) vid Kungliga Tekniska Högskola i Stockholm, och passerade jag kursen med högsta betyg (A). (Se intyg.) Under vårterminen 2011 studerade jag programmering i C#, vid KTH, och år 2009 testade jag Microsoft datalingvistiska program i ett projekt drivet av företagen Lionbridge och Microsoft.

Också vid Kungliga Tekniska Högskola i Stockholm studerade jag Programmering i C (HT 2011).

Jag använde mina kunskaper i HTML, JavaScript, jQuery, PHP och SQL till att bygga en databas och en interaktiv studieplattform ät mina studenter vid Bukarests Lantbruksuniversitets Institution för företagsledning (management): www.mihai.se/usamv


Markerings- och sökningsspråk:
HTML, XML, CSS, XSLT, XPath, SQL

Operativsystem:
MS-DOS, Windows 3x/95/98/2000/XP/Vista, Mac OS X, Linux/UNIX

Applikationer:
Microsoft Visual Studio 2010, Eclipse, FileMaker, Microsoft Office, iWork, iMovie, Adobe Acrobat, Adobe Premiere, WordSmith Tools, Camtasia Studio, iShowU, EpiServer

MEDLEMSKAP
Medlem i ISSA (International Society for the Study of Argumentation)
Medlem i IPrA (International Pragmatics Association)
Medlem i ASLA (Association Suédoise de linguistique apliquée)
Medlem i NIC (Nordic Network for Intercultural Communication)
Medlem i Nordtalk (Nordic Research Program in Language Technology)
Medlem i PlaceMe (The Nordic research network on Place, Mediated discourse and Embodied interaction)

PERSONLIGA INTRESSEN
Filosofi, Religion

HOBBY
Resa, fotografera, idrotta (simning, bowling, badminton), musik


YournameCom © 2007 · Privacy Policy · Terms of Use

www.mihai.se